צוות מוביל

אבי כרמון
אבי כרמון - יו"ר
 

דבורה כרמון
דבורה כרמון - מנכ"ל