אוטומציה של שחרור ופריסת יישומים וגרסאות

שחרור גרסאות ופריסת יישומים בכל רחבי הארגון:
  • הגברת קצב השחרור והפחתת טעויות.
  • סטנדרטיזציה של מדיניות שחרור חבילות תכנה.
  • אכיפת נהלים לצורך מעקב ועמידה בתנאי רגולציה.
מערכת AUTOMIC מכסה את כל תהליך השחרור מהאריזה לתכנון ובקרת שחרור הגרסאות ועד לפריסה וניטור אוטומטיים. הפתרון ניתן להרחבה, תומך במספר גדול של יישומים, במסדי נתונים רבים, ובמערכות הפעלה יותר מכל פתרון אחר.


יתרונות אוטומציה של שחרור גרסאות בעזרת שימוש ב AUTOMIC:
  • מיכון תהליך השחרור והפריסה ברחבי הארגון.
  • ניהול כל השלבים בתהליך - מהאריזה לתכנון ובקרת שחרור הגרסאות ועד לפריסה וניטור אוטומטיים.
  • ניתן להרחבה, תומך בפריסות גדולות ובמספר גדול של בסיסי נתונים, מערכות הפעלה וכלים.