העברת קבצים

העברת קבצים: מדויקת, עקבית, מאובטחת.
  • העברת מידע מאובטחת.
  • דחיסת קבצים.
  • תמיכה בקידוד מידע לצרכי אבטחה.

בעזרת יכולות העברת קבצים של מערכת AUTOMIC העברות הקבצים תהיינה מדויקות, עקביות, ומוגנות באופן מלא בעזרת הצפנה בכל נקודה בתהליך.

תהליך העברת קבצים של מערכת AUTOMIC מגן מפני שימוש במידע שאינו עדכני. מודול העברת קבצים משולב במלואו בתוך פלטפורמת AUTOMIC כך שאין צורך לתחזק מערכות נפרדות עבור תזמון תהליכים והעברת קבצים. חשוב מכל, העברת הקבצים מנוהלת בעזרת תהליך אוטומטי, הכולל קידוד, ומבטל את הצורך בהתערבות ידנית הנדרשת בשימוש בטכנולוגיות אחרות כגון FTP.

שיפור בתהליך העברת הקבצים בעזרת שימוש ב AUTOMIC: תהליך העברת הקבצים בעזרת AUTOMIC הוא פשוט, עם ממשק משתמש גרפי אינטואיטיבי ויכולת להגדיר העברות קבצים בלי צורך בקידוד. ניתן להעביר כל סוג קובץ בין מערכות ופלטפורמות שונות, ליזום העברות במגוון דרכים (באופן ידני, על פי לוח זמנים או מבוסס על התרחשות של אירוע מסוים), לשפר ביצועים על ידי דחיסת קבצים ועיבוד קבצים מרובים במקביל. העברת הקבצים מובטחת ,ומלווה במעקב ותיעוד מלא עבור כל קובץ.

יתרונות תהליך העברת הקבצים בעזרת שימוש ב AUTOMIC:
  • מבטיח את אימות ושלמות המידע המועבר.
  • המידע מקודד באופן אוטומטי  לפני העברת הקובץ לצרכי אבטחה.
  • מיכון של תהליך העברת הקבצים חוסך את הצורך בהתערבות ידנית. משולב באופן מלא עם מתזמן התהליכים, חוסך את העלויות ואת אי הנוחות בהתמודדות עם כלים מרובים.