ניהול סביבה וירטואלית

הפחתת עלויות והגדלת הגמישות בעזרת יכולת ניהול הסביבה הוירטואלית של AUTOMIC:
  • ניהול מחזור החיים של VM.
  • שימוש יעיל.
  • אכיפת חוקי קונפיגורציה וסטנדרטים ארגוניים.
יכולת ניהול הסביבה הווירטואלית של AUTOMIC מאפשרת הוספה ושחרור אוטומטי של מכונות וירטואליות חדשות בעת הצורך, מקטינה את מספר המכונות ומנצלת אותן באופן יעיל יותר. מאחר ופלטפורמת האוטומציה של מערכת AUTOMIC פועלת בכל סביבות המחשוב, ניתן לנהל משאבים פיזיים, וירטואליים, וסביבת ענן מעמדת שליטה יחידה. על ידי התאמה אוטומטית של מספר המכונות הווירטואליות AUTOMIC מקטינה את עלויות התפעול, מאפשרת להסתגל במהירות לנסיבות משתנות, ומשחררת כוח אדם לטיפול במשימות אסטרטגיות יותר.

יתרונות ניהול הסביבה הווירטואלית בעזרת שימוש ב AUTOMIC:
  • הפחתת הוצאות התפעול על ידי ניהול מחזור חיים של מכונות וירטואליות.
  • הגברת הגמישות באמצעות תבניות ופרופילים המאפשרים הקצאת מכונות וירטואליות במהירות.
  • הפשטת תהליכי הניהול באמצעות מעקב אחר כל פעילות על מנת לאתר ולבודד בעיות.
  • תאימות ואבטחה, אכיפת תקנים ומדיניות תצורה, וציות לדרישות הרגולטוריות.