• פתרון כולל לשליטה ובקרה על המידע.
  • מאפשר שקיפות הרשאות ארגוניות, זיהוי בעלי המידע בארגון, תיעוד השימוש במידע, ומנגנון קביעת הרשאות המותאם ללקוח.
  • הפתרון מאפשר מעקב על נגישות המידע.
  • ל Varonis הסכם גלובלי עם צה"ל, והפתרון מוטמע במאות גופים בישראל - בעיקר במגזר הפיננסי.
  • לחברה פתרונות זהים עבור סביבת SharePoint, Exchange, Unix ועוד.

למידע נוסף, כנסו לאתר המוצר: Varonis